Hoe vernieuwend is jullie clubaanbod?

Ruth Franceus   ‐  Vrijdag 21 mei 2021

Gymfed ondersteunt clubs bij opstart nieuwe disciplines

In een wereld met snelle maatschappelijke veranderingen wordt ook de sportsector met heel wat nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Dit biedt ook kansen. Kans op vernieuwing in jullie clubaanbod. Hoe Gymfed jullie hierin ondersteunt, lees je hier.

1. Ropeskipping - Start to skip

Heb je nog één of meerdere uren vrij in een zaal met weinig tot geen materiaal? Wil je als club inzetten op ledenbinding en groepsdynamiek? Dan is Rope Skipping een ideale uitbreiding van jullie aanbod. 

Hoe ondersteunt Gymfed?

 • Een startpakket springtouwen
 • Een startersworkshop om basistechnieken Rope Skipping aan te leren
 • Een interactief "Start-to-Skip" instructieboek met uitleg over basistechnieken met illustraties, videomateriaal via QR codes, concrete tips en differentiaties
 • Volledig uitgewerkte lesvoorbereidingen voor de eerste 10 lessen

> Meer info kan je hier terugvinden. 
> Contactpersoon: simonmahy@gymfed.be 


2. Parkour en freerunning in de buitenomgeving

In tijden waarin contact best vermeden wordt en sporten voornamelijk outdoor plaats kan vinden, is parkour dé ideale manier om fysiek actief te blijven. Wil je als club een urban touch geven aan jullie aanbod? Is jullie zaal volledig bezet maar zijn er mogelijkheden outdoor? Dan is Parkour/Freerunning de discipline om op in te zetten.

Hoe ondersteunt Gymfed?

 • Een Infodocument met alle nodige uitleg over de verschillende termen, obstakels en combinaties die Parkour & Freeruning te bieden heeft
 • Volledig uitgewerkte lesfiches voor de eerste 7 lessen
 • Een volledig uitgewerkte voorbeeldles 
 • Blanco voorbeeldles die je kan uitschrijven op een daarvoor bestemd sjabloon
 • Een volledige YouTube bibliotheek met voorbeeldfilmpjes

> Meer info kan je hier terugvinden.
> Contactpersoon: nielsvansanten@gymfed.be 


3. G-Gym

Wil je als club graag een bijdrage leveren aan de maatschappelijke integratie van personen met een beperking?  Willen jullie graag een G-Gym werking opstarten in de club? Hebben jullie hierin al de eerste stappen gezet? Of ontbrak het jullie net aan tijd en energie om hier al werk van te maken?
Gymfed helpt jullie graag waar het kan! 

Hoe ondersteunt Gymfed?

 • We bekijken samen het potentieel binnen jullie club en maken samen een stappenplan op
 • We nemen de uitdagingen en moeilijkheden onder de loep en bekijken samen hoe we deze kunnen oplossen

We plannen graag een (vrijblijvende) online meeting met jou en eventuele andere betrokkenen in om dit samen te bekijken.

> Meer info kan je hier terugvinden.
> Contactpersoon: ruthfranceus@gymfed.be