Freerunning

Expertencursus

Tijdens de Masterclass willen we jongeren die al ervaring hebben in parkour en freerunning verder helpen ontwikkelen. In een Masterclass wordt er dieper ingegaan op verschillende thema's zoals precisions, vaults,...

Expertencursus freerunning - Antwerpen

21/08/2017 - 22/08/2017 

Tijdens dit weekend (16 uur cursus) komt het programma van de reguliere instructorcursus (ontwikkeling persoonlijke skills en de skills overbrengen op een groep volgens de methodische en didactische principes van freerunning) versneld aan bod.Met de aanwezige freerunners wordt een uitdagend en innovatief programma uitgewerkt dat het stramien zal vormen voor de opleiding 'Initiator Freerunning' (Vlaamse Trainersschool) die in het seizoen 2018-2019 voor het eerst zal georganiseerd worden.

Een unieke gelegenheid voor de ervaren freerunner om alsnog het certificaat 'Instructor Freerunning' te verwerven en mee te werken aan vormingsaanbod freerunning in Vlaanderen!

Deze cursus is op uitnodiging of voordracht van de kerngroep! Denk je in aanmerking te komen? Stuur een mailtje naar info@gymfed.be!

De cursus vindt plaats in de hal van Sportopia, georganiseerd door de Stad Antwerpen waar een freerunning-installatie is opgesteld.

Voor de basiscursus (startende lesgevers en feerunners) verwijzen we graag door naar de Instructorcursus die plaatsvindt op 4-5 november in Brugge!


Lesgevers: Nicolas Vanhole en Jasper Van Oost
Cursus op uitnodiging en/of voordracht. Deelname is GRATIS!

Voor volledige duur €0
Voor volledige duur (niet-leden) €0


Locatie:

Parkloods Noord
Damplein 31
2060 Antwerpen

Inschrijven:

Uiterlijk tegen 15/08/2017
Online inschrijven

Dagindeling:

Datum           Start    Einde
21/08/2017   09:00   12:30
21/08/2017   13:30   18:00
22/08/2017   09:00   12:30
22/08/2017   13:30   18:00