Initiatorcursus Freerunning/Parkour vanaf 2019!

Inge Doens   ‐  Woensdag 16 mei 2018

Haal jouw trainersdiploma!

Goed nieuws voor de freerunners onder ons die een trainersdiploma wenst te behalen! De 'Werkgroep Opleiding freerunning' van Gymfed werkt momenteel, i.s.m. de Vlaamse Trainersschool (VTS) aan de ontwikkeling van de 'Initiatorcursus Freerunning'.

De cursus zal bestaan uit 67 uren, waarvan 8 uur stage. De cursisten worden opgeleid in 11 vakken over 4 modules.
  • Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator (15 uur)
  • Module 2: Sporttechnische module Initiator Freerunning/Parkour (30 uur)
  • Module 3: Didactisch-methodische module Initiator Freerunning/Parkour (14 uur)
  • Module 4: Stagemodule Initiator Freerunning/Parkour (8 uur)

Module 1 (Algemeen gedeelte) is voor alle sporten identiek. Reeds gevolgd en geslaagd voor het examen? Dan hoef je deze module niet opnieuw te volgen!

Doelstellingen
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist naast de algemene doelstellingen in te staan voor het initiëren van beginnende of recreatieve freerunners en traceurs (jongeren, adolescenten, volwassenen) op clubniveau. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn om zo via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te bereiken.

Deelnamevoorwaarden
Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
Het is aangeraden dat de cursisten de basiscursus 'Instructor Freerunning' (organisatie Gymfed) gevolgd hebben en de basisvaardigheden van freerunning/parkour onder de knie hebben. Cursisten worden verwacht ervaring te hebben met zowel indoor als oudoor trainen.

Locatie en exacte datum staan nog niet vast, streefdoel is voorjaar 2019!
Alvast om naar uit te kijken!

In de linkerkolom vinden jullie meer info over de cursus en de cursusinhoud.

De werkgroep opleiding is samengesteld uit: Ersin Bogaerts, Zaur Kourazov, Tom De Backer (TK Deugd en Moed Ekeren), Beau-Jay Valgaeren (Blaze Urban Academy), Niels van Santen (TK Eikels worden Bomen Zottegem), Robbe Colman (Exception Movement), Florian Tanghe (Exception Movement), Anton Van Biesen (Parkour Dendermonde), Mark van den Thillart (Exception Movement), Koen Van Riet (Parkour Waasland), Wouter De Mol (Flow de Gand), Simeon Van der Hoeven, Nico Leenaarts (Art Gym Kapellen), Gaetan Van Doninck (Kon. Wommelgemse Turners), Sybren Oerlemans (TK Deugd en Moed Ekeren).